onsdag 26. januar 2011

Maler, sivilprosess

Sivilprosessmaler i Rettsdata Sivilprosess

NYHET: Sivilprosessuelle maler er publisert i Gyldendal Rettsdata Sivilprosess. Redaktørene i Wiersholm, med advokat og partner Stephan Jervell i spissen, har utviklet grunnleggende maler til sivilprosess.
Malene er klare til utfylling, og inneholder sluttnoter med henvisninger til aktuelle lovbestemmelser. Sluttnotene kan enkelt fjernes i hvert dokument før utfylling. Her er maler fra hele prosessen, fra begjæring om midlertidig forføyning til Høyesterettsanke.

Alle abonnenter på Rettsdata Sivilprosess eller Rettsdata Total har tilgang til malene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar