onsdag 19. januar 2011

Lignings-ABC 2010/11 er publisert

Lignings-ABC 2010/11 er nå publisert elektronisk hos Gyldendal Rettsdata. Utgaven erstatter Lignings-ABC 2010. Seniorskattejurist Per Helge Stoveland i SKD har også denne gangen ledet det redaksjonelle arbeidet.

Lignings-ABC 2010/11 er oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. pr. 30. november 2010. I denne utgaven er det innarbeidet to nye emner, "Finansielle instrumenter – Contract for difference (CFD)" og "Internprising", og tilleggsskatteemnene er slått sammen til ett emne, "Tilleggsskatt". Emnet "Militære" har endret navn til "Forsvarspersonell".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar