tirsdag 11. januar 2011

Årsregnskapet i teori og praksis 2010 er publisert

12. utgave av Årsregnskapet i teori og praksis (Haugen, Huneide, Pedersen og Schwencke) er nå tilgjengelig hos Rettsdata. Bokens siktemål er å gi oversikt over og vise praktiske løsninger på de fleste problemstillinger knyttet til årsregnskapet, og den er revidert slik at den er oppdatert foran årsoppgjøret.

Den mest sentrale delen av boken omhandler utarbeidelsen av årsregnskap for aksjeselskaper, men særregler for enkelte andre regnskapspliktige er også behandlet. Boken legger størst vekt på den regnskapsmessige behandlingen av de forskjellige balansepostene, men den inneholder også omfattende kapitler om egenkapital og egenkapitaltransaksjoner, konsernregnskap, fusjon og fisjon. Skattereglene og IFRS/IAS er omtalt i egne bokdeler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar