tirsdag 21. desember 2010

Nyhet: maler, sivilprosess

Sivilprosessmaler i Rettsdata Sivilprosess

Sivilprosessuelle maler blir publisert i Gyldendal Rettsdata Sivilprosess i løpet av kort tid. Redaktørene i Wiersholm, med advokat og partner Stephan Jervell i spissen, har utviklet grunnleggende maler til sivilprosess.

Malene vil være klare til utfylling, og inneholder sluttnoter med henvisninger til aktuelle lovbestemmelser. Sluttnotene kan enkelt fjernes i hvert dokument før utfylling. Her er maler fra hele prosessen, fra begjæring om midlertidig forføyning til Høyesterettsanke.

Alle abonnenter på Rettsdata Sivilprosess eller Rettsdata Total vil få tilgang til malene. Nærmere informasjon følger om kort tid.

Riktig god jul!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar