fredag 3. desember 2010

Ny plan- og bygningslov. Ny kommentarutgave!

Kommer som ebok hos Gyldendal Rettsdata uke 49 2010.

Plan- og bygningsloven med kommentarer

Bind 1 og 2


Frode A. Innjord


Et praktisk hjelpemiddel for alle som arbeider med plan- og bygningsrett, f.eks. eiendomsutviklere, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, k
ommuner, statlige fagmyndigheter, advokater og dommere.
Boken gir grundige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i loven. Flere av forskriftene til loven er også nærmere kommentert. Kommentarene til den enkelte lovbestemmelse gir dessuten utførlige henvisninger til andre rettskilder, herunder lovforarbeider, rettspraksis, myndighetspraksis og juridisk litteratur. Alle henvisningene er linket hos Gyldendal Rettsdata.
Medforfattere er Harald Hjort, Ola Mæland, Halvard Leirvik, Liv Aandal, Jan Gudmund Aanerud og Fredrik Berger.
Boken i papirformat kan bestilles direkte hos Gyldendal.

Begge bindene publiseres som samlet ebok hos Gyldendal Rettsdata i uke 49 2010. Bøkene vil inngå i Kommentarsamlingen, og kan også bestilles som tillegg til spesialfagene Entreprise-, plan- og bygningsrett, samt Plan- og bygningsrett, som er spesielt utviklet for kommunale saksbehandlere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar