fredag 10. desember 2010

Kommentarutgave til plan- og bygningsloven publisert elektronisk

Kommentarutgave til plan- og bygningsloven
Publisert elektronisk hos Gyldendal Rettsdata 8. desember 2010


Plan- og bygningsloven med kommentarer

Frode Innjord m.fl.

Bind 1 og 2


Til bloggsak om publikasjonen.

1 kommentar: