torsdag 11. november 2010

Ny e-bok: 'Norsk skatteavtalerett'

Boken byr på en grundig analyse av de viktigste bestemmelsene som norske skatteavtaler bygger på.
De fleste norske skatteavtaler bygger på OECDs modellavtale, og bokens analyse tar utgangspunkt i de reglene som foreslås i denne.

Norsk skatteavtalerett ble utgitt i papirbok på Gyldendal Akademisk i 2006. Den er skrevet av en gruppe på ti advokater i Wiersholms skatteavdeling under ledelse av advokat dr. juris Arvid Aage Skaar.

Nå foreligger boken også som e-bok hos Gyldendal Rettsdata. Den inngår i Rettsdatas Kommentarsamling, samt i fagboktillegget i Regnskap & revisjon, og som tillegg til Rettsdata Skatterett.
Norge har inngått skatteavtaler med mer enn 80 stater, og avtalene modifiserer den beskatning som ellers ville fulgt av norsk intern skatterett. For alle som arbeider med internasjonale skattespørsmål stilles det store krav til kunnskap om rettsregler som avverger dobbeltbeskatning og diskriminering av utlendinger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar