tirsdag 9. november 2010

Havne- og farvannslovkommentaren som e-bok

Havne- og farvannsloven med kommentarer publisert elektronisk

Brynjar Østgårds kommentarutgave til havne- og farvannsloven (2009), som ble utgitt i papirbok av Gyldendal Akademisk tidligere i år (2010), foreligger nå i elektronisk versjon hos Gyldendal Rettsdata.
Den nye loven viderefører på flere punkter den gamle lovens regler, men inneholder også viktige endringer og nyskapninger. Denne boken vil være et nyttig redskap for kommunene, for havnene, for statlige organer, for skipsfartsnæringen og for andre som må forholde seg til det nye regelverk for havner og farvann.
Kommentarutgaven til havne- og farvannsloven tilbys i Rettsdata Kommentarsamling.
De enkelte kommentarene er tilgjengelige fra lovens paragrafer, side om side med lovkommentarene fra Norsk Lovkommentar.

Boken ble publisert elektronisk 3. november 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar