fredag 5. november 2010

Nytt produkt: Rettsdata Sivilprosess

Gyldendal Rettsdata har lansert ny modul.

Rettsdata Sivilprosess er lansert. Sivilprosess er en ny spesialfagsmodul i Rettsdatas allerede omfattende portefølje av produkter innenfor mange rettsfelt og -emner.

Sivilprosess er utviklet i samarbeid med advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, med partner og advokat Stephan Jervell i spissen som hovedredaktør.

I produktet finner du bl.a.:
- Nyutviklet lovspeil til tvisteloven
- Over 300 nyinnlagte lovforarbeider i fulltekst
- Nyutviklet lovhistorikk til bl.a. tvisteloven, (gl.) tvistemålsloven, domstolloven, voldgiftsloven og rettsgebyrloven.
- Over 20 400 retts­avgjørelser
- Flere tusen EMD-avgjørelser med henvisning til EMK art. 6, Retten til en rettferdig rettergang
- Tvistelovsbrev fra domstolene
- Voldgiftsloven med kommentarer (tillegg)

Nyhet: Sivilprosessmaler vil bli tilgjengelige i produktet allerede primo desember i år.

Sivilprosess
er tilgjengelig for alle Rettsdata Total-abonnenter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar