mandag 11. oktober 2010

Ny e-bok: 'Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer'

Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer; En oversikt over problemstillinger. Vedtektsregulering, skrevet av Bjarte Eide, er publisert elektronisk hos Gyldendal Rettsdata.

Boken ble utgitt på Gyldendal Akademisk i papirbok i 2009.

Forkjøps- og tilbudsrettigheter i AS gir eierne mulighet til å holde selskapet for seg selv ved aksjeoverføringer. Rettighetene reiser imidlertid både materielle spørsmål og saker av saksbehandlingskarakter. Boken gir også forslag til hvordan aksjeeierne og selskapet kan komme viktige spørsmål i forkant gjennom vedtektsreguleringer. Boken er primært beregnet på jurister som arbeider med selskapsrett i praksis.

Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer inngår i Rettsdatas Kommentarsamling, samt som tillegg til Rettsdata Regnskap & Revisjon (fagboktillegget) og Rettsdata Selskapsrett, børs og finans.

Boken ble publisert elektronisk 6. oktober 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar