onsdag 1. september 2010

Entreprisefestskrift publisert elektronisk: 'På rett grunn'

Festskriftet til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriseretts 25-årsjubileum, På rett grunn, er publisert elektronisk hos Gyldendal Rettsdata.

Redaktører for utgivelsen er adv. dr. juris Jan Einar Barbo og professor Lasse Simonsen, som har fått med seg nærmere 30 professorer, advokater og ingeniører som forfattere av nyskrevne artikler til boken. Boken ble utgitt på Gyldendal Akademisk tidligere i 2010. Den inneholder artikler både om kontraheringsfasen og om gjennomførings- såvel som tvisteløsningsfasen.

Festskriftet er tilgjengelig som tillegg til Rettsdata Entreprise-, plan- og bygningsrett, og inngår i Rettsdata Kommentarsamling. Boken er publisert elektronisk 1. september 2010. Alle henvisninger til standardene, lovverket og praksis er linket gjennomgående.

Ekstern link: Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett.
Her kan du lese mer om festskriftet hos Gyldendal Akademisk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar