torsdag 30. september 2010

'Den eksterne revisor' elektronisk

Nytt i september 2010: Bror Petter Guldens 'Den eksterne revisor' er publisert elektronisk hos Gyldendal Rettsdata. E-boken er basert på 7. utgave, utgitt på Gyldendal Akademisk i 2010.

Boken gir først og fremst en oversikt over lover, forskrifter og andre regler som regulerer den eksterne revisors virksomhet i Norge. De tilviste reglene er forøvrig i all hovedsak tilgjengelige i nye Rettsdata Regnskap og revisjon. Alle henvisninger til reglene er linket i den elektroniske versjonen av boken.

Det er lagt vekt på en systematisk og lett tilgjengelig fremstilling av stoffet, og reglene er kommentert og eksemplifisert i stor utstrekning.
Siden forrige utgave av boken er det gjennomført omfattende endringer i lovverket, først og fremst for å oppfylle krav i EUs reviderte 8. direktiv. Endringene berører de fleste temaene som er drøftet i boken.

Den eksterne revisor inngår i Rettsdata Kommentarsamling.
Den inngår også i fagboktillegget i Rettsdata Regnskap og revisjon, som bestilles separat.

Den eksterne revisor kan dessuten også bestilles som tillegg både til Rettsdata Selskapsrett, børs og finans, samt til Rettsdata Skatterett.

E-boken ble publisert 30. september 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar