torsdag 19. august 2010

Lignings-ABC 2010

Ny Lignings-ABC er publisert

Ny Lignings-ABC 2010 er publisert elektronisk hos Gyldendal Rettsdata. Utgaven erstatter L
ignings-ABC 2009-10. Lignings-ABC blir nå kun publisert elektronisk. Seniorskattejurist Per Helge Stoveland i SKD har også denne gangen ledet det redaksjonelle arbeidet.

Lignings-ABC 2010 er oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. pr. 25. juni 2010. Erfaringsmessig vil det også i siste halvår komme endringer i skattelovgivningen, rettsavgjørelser, administrative uttalelser mv. som vil ha betydning for inneværende inntektsår. Disse endringene vil bli innarbeidet i Lignings-ABC 2010/11, som utkommer i januar 2011. Denne vil i tillegg omtale endringer som først skal gjelde fra 2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar