torsdag 12. august 2010

Elektronisk utgave av 'Tilbakekall av testamenter'

Tilbakekall av testamenter av Peter E. Hambro er nå tilgjengelig elektronisk i Rettsdata Kommentarsamling.

Boken ble utgitt på Gyldendal Akademisk i papirbok tidligere i 2010. Fagboken vil være nyttig både for jurister og andre som jobber med arverettslige emner.
Boken ble publisert elektronisk 11. august 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar