torsdag 1. juli 2010

Markedsføringsloven med kommentarer publisert

Årets nye kommentarutgave til markedsføringsloven av 2009 er nå tilgjengelig elektronisk i Rettsdata Kommentarsamling.

Kommentarutgaven er skrevet av Ingvild Mestad og Terje Lundby Michaelsen ved Kluge Advokatfirma DA og professor Tore Lunde ved UiB, og ble utgitt på Gyldendal Akademisk i 2010.

Boken ble publisert elektronisk hos Gyldendal Rettsdata 1. juli 2010.

Flere nye kommentarutgaver og øvrig juridisk faglitteratur kan ventes fra Gyldendal Rettsdata i august og september.
I mellomtiden: Riktig god sommer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar