tirsdag 1. juni 2010

Skattebetalingshåndboken 2010

Skattebetalingshåndboken 2010 fra SKD og Toll- og avgiftsdirektoratet er nå tilgjengelig elektronisk hos Gyldendal Rettsdata. Boken er både et oppslagsverk og en kommentarutgave til skattebetalingsloven av 2005. Boken inngår i Rettsdata Skatterett, samt i Rettsdata Kommentarsamling.

Skattebetalingshåndboken, Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet, Gyldendal Akademisk 2010.
Boken ble publisert elektronisk 28. mai 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar