fredag 18. juni 2010

Minneord for Peter Lødrup (Kai Kruger)

Jeg har kjent Peter siden studieårene i Oslo på 1960-tallet. Han var som ung stipendiat en høyt verdsatt underviser i mitt kull - presis, engasjerende - og ofte bevisst sleivete med humor og skrått blikk på hendelser i lovverk og domspraksis.

Han befant seg faglig i utkanten av sjørettsmiljøet på Oslo-fakultetet, og disputerte over den eneste luftrettslige dr avhandling i Norge - "Luftfart og ansvar", som berørte flere sentrale spørsmål, kanskje særlig originalt om gråsonen mellom rettspolitisk grunnlag for objektivt ansvar og påregnelighet/adekvansproblematikken. Han ble som alle vet senere vår store ekspert på arve-, familie-, ekteskaps- og skifterett, og vedlikeholdt samvittighetsfullt sine bøker i nye utgaver, deltok i store lovgivningsprosjekter (ekteskapsloven 1991 - skiftelovutvalget 2007), nordisk lov- og annet fagsamarbeid osv. Ved siden av vår egen Nils Nygaard var han som kjent standardforfatter på erstatningsrett. Han var instituttstyrer ved Institutt for Privatrett ved Universitetet i Oslo i en periode og dekanus samme sted. Peter var også konstituert i Høyesterett og hadde flere spennende vota, blant annet i tunnelbanesaken i Oslo (entreprise/erstatningsrett).

Peter var fra starten i 1993 hovedredaktør på Karnov (senere Norsk Lovkommentar) sammen med Steinar Tjomsland og Knut Kaasen.

Sammen med Sjur Brækhus var han tidlig ute med støtte for de nyetablerte bergenske juridiske institutter (1969) som senere fikk fakultetsstatus. Det var ikke alle som jublet i Oslo ved tanken på konkurrerende knoppvekst i Bergen så vi kan takke både ham og Sjur Brækhus for at dette gled på plass. Han gjesteforeleste og satt i bedømmelseskomiteer for oss og innla seg store fortjenester.

Jeg kjente ham som en grundig og engasjert forsker, gjerne "off main stream" med friske og kritiske blikk på oppleste sannheter. Peter var en drivende kraft i Gyldendal-prosjektet, kvalitetsbevisst og grundig. Han har mottatt St. Olavs Orden og var medlem i Det norske Vitenskapsakademi.

Han etterlater seg sin kone Grethe og datteren Katrine.

Kai Krüger
Professor, Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet

Foto Knut Falch / SCANPIX

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar