onsdag 19. mai 2010

Skadeserstatningsloven med kommentarer publisert

Første kommentarutgave til skadeserstatningsloven

Bjørn Engstrøms ferske kommentarutgave til skadeserstatningsloven (1969), er nå tilgjengelig i Rettsdata Kommentarsamling. Boken inneholder både generelle kapitler om emnet og kommentarer til hver enkelt lovbestemmelse i skadeserstatningsloven.

Boken er den første kommentarutgaven i bokform til skadeserstatningsloven, men bygger på Norsk Lovnøkkel nr. 32, som Engstrøm utgav sammen med adv. Lars Bærøe i 1995. Fra før finnes Bjarte Askelands kommentarer til loven i Norsk Lovkommentar, som også utgis av Gyldendal Rettsdata.

Bjørn Engstrøm: Skadeserstatningsloven med kommentarer, Gyldendal Akademisk 2010.
Tittelen ble publisert elektronisk hos Gyldendal Rettsdata 19. mai 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar