torsdag 6. mai 2010

Borettslovkommentaren elektronisk

Kommentarutgave til boligbyggelagsloven (bustadbyggjelagslova) og borettslagsloven (burettslagslova)

Det er en stor glede å kunne tilby Borettslovkommentaren elektronisk hos Gyldendal Rettsdata. Kommentarutgaven til borettslovene (hhv. 6. juni 2006 nr. 38 og 39) utkom i bokform i 2006, og er forfattet av Kåre Lilleholt, Christian Fr. Wyller og Morten Aagenæs. Det er Wyller som er utgiver/forlegger av boken. Boken har solgt i stort opplag, men har likefullt være etterspurt også i elektronisk utgave. Boken tilbys i Rettsdata Kommentarsamling, og som tillegg til Rettsdata Fast eiendom og Eiendomsmegling.

Kåre Lilleholt, Christian Fr. Wyller, Morten Aagenæs: Borettslovkommentaren; Lov om bustadbyggjelag av 6. juni 2003; Lov om burettslag av 6. juni 2003, [Christian Fr. Wyller], Stavanger 2006.

Borettslovkommentaren er publisert elektronisk 6. mai 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar