fredag 9. april 2010

Merverdiavgiftshåndboken 2010 er nå publisert hos Rettsdata


6. utgave av Skatteetatens merverdiavgiftshåndbok er nå tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata. Boken omhandler den nye merverdiavgiftloven og henviser til Finansdepartementets og Skattedirektoratets uttalelser og meldinger, til rettspraksis og til Klagenemda for merverdiavgift.
Boken er et nyttig oppslagsverk for avgiftsmyndighetene og andre som har behov for informasjon om avgiftsmyndighetenes praktisering av mva-regelverket.
Merverdiavgiftshåndboken inngår i produktene Kommentarpakken, Skatterett, Revisjon og Praktisk Juss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar