fredag 9. april 2010

'Frihagens forvaltningsrett' publisert elektroniskNy boktittel i Rettsdatas Kommentarsamling
Gjennom Gyldendal Rettsdatas samarbeid med Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, er nå også den helt nyskrevne 'Frihagens forvaltningsrett' (bind 1) publisert elektronisk i Rettsdata Kommentarsamling. Fra før er Fagbokforlagets tittel 'Offentleglova' publisert elektronisk hos Gyldendal Rettsdata.
Siste utgave av Frihagens store trebindsverk, Forvaltningsrett, kom ut i årene 1991-92. Forfatterne av årets bok var i en årrekke hans yngre kolleger og medarbeidere. Fremstillingen er skrevet med utgangspunkt forfatternes virke som lærere og forskere ved Det juridiske fakultet i Bergen. Den tar sikte på å inngå som læremiddel i første år ved juss-studiet, i tillegg til å fremdeles være et standardverk for forvaltningsretten. Planen er at boken skal følges opp med et bind II som skal brukes på andre års juss-studium.
Det er imidlertid snakk om en helt nyskrevet bok, og også et stykke på vei en annen type bok enn Frihagens opprinnelige fremstilling.
Jan Fridthjof Bernt og Ørnulf Rasmussen: Frihagens forvaltningsrett Bind 1, 2. utg., Fagbokforlaget 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar