fredag 9. april 2010

Arnfinn Bårdsen overtar etter Knut Kaasen

Professor Knut Kaasen har sluttet som hovedredaktør for Norsk Lovkommentar. Han har gjort en formidabel innsats i oppbyggingen av Karnov Norsk Kommentert Lovsamling og omleggingen til elektronisk oppdatert utgave. Årsaken til hans fratreden var at det etterhvert ble vanskelig å være hovedredaktør for Norsk Lovkommentar samtidig som han også i flere år har vært styreleder i Lovdata.

Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen (bildet) blir ny hovedredaktør fra 1. april 2010. Vi er svært glade for å ha fått en kompetent og god erstatter for Knut Kaasen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar