torsdag 15. april 2010

5 juridiske tidsskrifter ut av Idunn.no

Universitetsforlaget har sagt opp avtalen med Gyldendal Akademisk om publisering av juridiske tidsskrifter i Idunn. Partene kom ikke til enighet om fornyet avtale og Gyldendal Akademisks juridiske tidsskrifter forsvant derfor fra IDUNN ved påsketider. Det har vært Gyldendals ønske å publisere tidsskrifter i alle relevante kanaler og vi beklager denne utviklingen sterkt.

Tilgjengelig i Rettsdata
Alle tidsskriftene fra Gyldendal Akademisk er imidlertid tilgjengelig i Rettsdata.no. De fleste av kundene på Idunns jusspakke har allerede tilgang til de samme tidsskriftene gjennom sitt abonnement på Rettsdata. Vi tar i disse dager kontakt med aktuelle kunder.

Tilbakemeldinger fra våre kunder
Vi har de siste dagene fått mange henvendelser fra kunder - særlig de største advokatselskapene. Vi forstår tilbakemeldingene og frustrasjonene og skal gjøre hva vi kan for å lette situasjonen. Vi vil i løpet av få dager gjøre tidsskriftene mer synlige og med tydelige innholdsfortegnelser. I tillegg vil søking og annen funksjonalitet fungere som før.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar