tirsdag 2. mars 2010

Ny elektronisk kommentarutgave: Panteloven

Kommentarer til lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og en artikkel om tilbakeholdsrett
Jens Edvin A. Skoghøys kommentarutgave til panteloven fra 2003 foreligger nå elektronisk. Boken er tilgjengelig i Rettsdata Kommentarsamling, samt som tillegg til spesialfagsmodulen Rettsdata Konkurs og inndrivelse.
Jens Edvin A. Skoghøy: Panteloven; Kommentarer til lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og en artikkel om tilbakeholdsrett, Gyldendal Akademisk, 2. utg. 2003.
Boken er publisert elektronisk 2. mars 2010.
Nye titler i Rettsdata Kommentarsamling og i spesialfagsmodulene kan ventes i løpet av mars og april 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar