onsdag 24. mars 2010

Elektronisk bok: 'Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse'

Gyldendal Akademisk utgav i 2003 Kirsten Sandbergs Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse. Den trykte boken er utsolgt. Det er derfor ekstra hyggelig å kunne tilby Sandbergs doktoravhandling i bokform elektronisk hos Gyldendal Rettsdata.

Boken leveres som tillegg til spesialfagsmodulen Barne- og familievernrett, samt i Rettsdata Kommentarsamling.

"Tema for avhandlingen er spørsmålet om et barn skal flyttes tilbake til sine biologiske foreldre etter å ha bodd hos fosterforeldre en tid som følge av omsorgsovertakelse. Juridisk sett er spørsmålet om omsorgsvedtaket skal oppheves og omsorgen tilbakeføres til de biologiske foreldrene. Omsorgsovertakelse behandles som et tvangsinngrep selv om det i utgangspunktet kan ha skjedd med foreldrenes samtykke. Selv om foreldrene opprinnelig var enige i omsorgsovertakelsen, betyr ikke det at de senere har rett til å få barnet tilbake. Tilbakeføringsspørsmålet oppstår fordi foreldrene ønsker å få barnet tilbake, og settes på spissen i de tilfellene hvor barnevernet motsetter seg dette."

Boken ble publisert elektronisk 24. mars 2010. God påske!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar