tirsdag 9. mars 2010

Eiendomsmegling – rettslige spørsmål

Karl Rosén og Dag Henden Torsteinsen utgav i 2008 2. utgave av Eiendomsmegling - rettslige spørsmål på Gyldendal Akademisk. Boken inneholder en fullstendig fremstilling av den rettslige reguleringen av eiendomsmegling etter den omfattende lovreformen som trådte i kraft 1. januar 2008.

Nå er boken tilgjengelig elektronisk hos Gyldendal Rettsdata.
Hovedvekten i fremstillingen er lagt på forholdet mellom eiendomsmegleren og partene i transaksjonen, med utgangspunkt i megling av brukt bolig og fritidsbolig. I 2. utgave av boken er det viet større plass til den offentligrettslige reguleringen, både hva angår kompetansekravene og sanksjonsapparatet. I tillegg er det føyd til egne kapitler om prosjektmegling og næringsmegling.

Boken er tilgjengelig i Rettsdata Kommentarsamling, samt som tillegg til spesialfagsmodulene Rettsdata Fast eiendom og Rettsdata Eiendomsmegling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar