tirsdag 9. februar 2010

'Offentleglova' publisert elektronisk

Offentleglova - med kommentarer
Gjennom Gyldendal Rettsdatas samarbeid med Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, er 'Offentleglova - med kommentarer' nå publisert elektronisk i Rettsdata Kommentarsamling.
Kommentarene til hver enkeltbestemmelse er tilgjengelig direkte fra alle lovens paragrafer. Loven ble sanksjonert i 2006, men trådte i kraft først 1. januar 2009.
Jan Fridthjof Bernt og Harald Hove: Offentleglova - med kommentarer, Fagbokforlaget 2009.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar