fredag 5. februar 2010

Ny bok i Rettsdata Kommentarsamling

Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten
- en analyse av generelle og spesielle årsaksregler

Post.doc. Morten Kjellands doktoravhandling fra 2007 ble i 2008 publisert på Gyldendal Akademisk. Boken er nå tilgjengelig elektronisk i Rettsdata Kommentarsamling.

Rettsordenen har oppstilt et eget prinsipp for skadelidte som er særlig sårbare for personskade: Skadevolder må «ta skadelidte som han er». Denne sårbarhetsmaksimen er satt inn i et helhetlig rettslig system, med sikte på å klarlegge prinsippets funksjon og rekkevidde gjennom en felles analyse på tvers av ansvarsområder og skadetyper.
«Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten» er et dybdestudium på et lite utforsket område av erstatningsretten. Analysene integrerer spesielle og alminnelige årsaksregler slik at fremstillingen blir relevant i et generelt erstatningsrettslig perspektiv.

Morten Kjelland er ansatt ved UiO. Boken ble publisert elektronisk hos Gyldendal Rettsdata 4. februar 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar