torsdag 7. januar 2010

Ny tittel i Kommentarsamlingen: 'Samvirkeforetak'

Samvirkeforetak– reglene om økonomiforhold, skatt og avgift


Riktig godt nytt år!


Vi fortsetter i det nye året - som vi avsluttet det forrige - med stadig å publisere nye fagtitler og kommentarutgaver i Rettsdata Kommentarsamling. Idag - 7. januar 2010 - er følgende nye tittel fra Gyldendal Akademisk tilgjengelig også elektronisk:


Tore Fjørtoft og Ole Gjems-Onstad: Samvirkeforetak– reglene om økonomiforhold, skatt og avgift, Gyldendal Akademisk, 1. utg. 2009.


Dette er en grunnbok som klargjør samvirkeformens økonomiske konsekvenser for foretakene og deres medlemmer. Boken er forøvrig også tilgjengelig som spesialfagstillegg til hhv. Rettsdata Skatterett og Selskapsrett, børs og finans.


Ytterligere elektroniske titler vil bli publisert i løpet av januar 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar