søndag 31. januar 2010

Ny Lignings-ABC og 'Årsregnskapet' publisert

Lignings-ABC 2009/10 og Årsregnskapet i teori og praksis 2009 publisert elektronisk

Lignings-ABC er utkommet i 31. utgave. Den beskriver de materielle reglene som gjelder for inntektsåret 2009, og de formelle reglene som gjelder i 2010 til bruk ved ligningen for inntektsåret 2009. I tillegg omtales endringer i reglene som først gjelder fra og med inntektsåret 2010. Seniorskattejurist Per Helge Stoveland i SKD leder redaksjonen, som ble avsluttet 27/11 2009.

Årsregnskapet i teori og praksis utkommer i år i 11. utgave. Boken er også i år ført i pennen av Haugen, Huneide, Pedersen og Schwencke. Internasjonale regnskapsstandarder (IFRS/IAS) får en stadig mer framtredende plass i Norge, både fordi norske foretak kan avlegge årsregnskapet etter IFRS (full eller forenklet), og fordi påvirkningen på årsregnskap som avlegges etter ordinære norske regnskapsregler blir stadig sterkere.
Alle IFRS-reglene er tilgjengelige hos Gyldendal Rettsdata.

Begge titlene er tilgjengelige både i Rettsdata Skatterett, Revisjon og i Kommentarsamlingen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar