søndag 24. januar 2010

Kommentarutgave til selskapsloven

Selskapsloven med kommentarer

Professor Geir Woxholths kommentarutgave fra 2005 til selskapsloven av 1985, er nå tilgjengelig også elektronisk. Boken ble publisert hos Gyldendal Rettsdata fredag 22. januar 2010. Woxholth har dessuten skrevet kommentaren til samme lov i Norsk Lovkommentar.

Geir Woxholth: Selskapsloven med kommentarer, Gyldendal Akademisk, 6. utg. 2005.

Kommentarutgaven er tilgjengelig i Rettsdata Kommentarsamling, samt som tillegg til spesialfagsmodulen Rettsdata Selskapsrett, børs og finans.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar