onsdag 9. desember 2009

Statistikk - bruk av søkefunksjonen

Siden forrige gang jeg presenterte søkestatistikk har det skjedd interessante endringer. Av de 50 mest brukte søkeordene er det fremdeles sterk dominans etter lovsøk. Imidlertid har den nye funksjonen med direktehopp overtatt som sterkt dominerende når det gjelder treff på lover.

Sist uke ble direktehoppfunksjonen brukt 5766 ganger! De aller fleste søkene var til selve loven, men ca 10 % av søkene var også direkte til paragrafene.

Mest søkte lover for uke 47 var:
 1. Straffeprosessloven (opp fra 2. plass)
 2. Tvisteloven (opp fra 3. plass)
 3. Forvaltnignsloven (Ny på lista)
 4. Straffeloven (Ny på lista)
 5. Sameigeloven (Ny på lista)
 6. Aksjeloven (ned fra 4. plass)
 7. Servituttloven (Ny på lista)
 8. Arbeidsmiljøloven (Ny på lista)
 9. Granneloven (Ny på lista)
 10. Foreldelsesloven (Ny på lista)
Lovene som falt ut av top 5 denne gangen var
 • Kredittkjøpsloven
 • Finansavtaleloven

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar