fredag 11. desember 2009

Søking - og nynorsk

Norske lovtekster, dommer og andre rettskilder skrives på både bokmål og nynorsk. Dette representerer en utfordring for oss som skal finne fram til disse dokumenter basert på søk. Målformen skal ikke definere relevansen av et dokument - og der et derfor viktig å finne dokumenter på begge målformer når man utfører søket.

I Rettsdata søkes det automatisk på alternative former. Dette er fordi vi mener det er viktig å finne alle relevante dokumenter, og at det er bedre å vise for mange søketreff enn for få. Skriver du f.eks. inn ordet "skole" søkes det samtidig på følgende ord: skule, akademi, genre, kurs, skolegang, I tillegg søkes det på bøyningsformer, slik at "skoler" og alternative endinger som "kurstilbud" også inkluderes.

Et søk etter "skole" gir automatisk treff i 15 802 dokumenter. Hvis du derimot bruker Avansert søk og søker kun på ordet "skole" gir det kun 5143 dokumenter. Det viktige her er selvsagt ikke de 10 000 ekstra dokumentene, men at  de beste treffene (f.eks. de 10 første) faktisk viser dokumentet du har behov for - uavhengig av målformer.

Rettsdata samarbeider med NynoData som spesialiserer seg på oversetting mellom bokmål og nynorsk. Deres søketjeneste Norsk temasøk supplerer Rettsdata med synonymer til ethvert søk som utføres.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar