torsdag 10. desember 2009

Rettsdata støtter Gatejuristen

Rettsdata har i mange år bidratt til Gatejuristens arbeid. Dette gjør vi gjennom å tilby gratis tilgang til våre produkter. Gatejuristen har nå avdelinger i Oslo, Tromsø og Bergen. Alle har tilgang til Rettsdatas baser i arbeidet med å hjelpe sine klienter.

I Oslo har Gatejuristen hatt tilgang i flere år. Tromsø og Bergen har fått tilgang i 2009. Gatejuristen i Bergen har nå knyttet til seg 12 frivillige jurister.

Gatejuristen driver oppsøkende juridisk bistand på gateplan for folk med rusproblemer og er et samarbeid mellom Kirkens bymisjon og Fransiskushjelpen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar