torsdag 17. desember 2009

Nye kommentarutgaver publisert

Siste kommentarutgaver i Kommentarsamlingen, desember 2009:

Konkurranseloven
Harald Evensen og Eivind Sæveraas (red.): Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven med kommentarer, Gyldendal Akademisk, 1. utg. 2009.
Publisert elektronisk 1. desember 2009.

Voldgiftsloven
Askim, Berg, Meidell, Riekeles, Vikanes (red., Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma): Voldgiftsloven med kommentarer, Gyldendal Akademisk, 1. utg. 2006.
Publisert elektronisk 15. desember 2009.

Ytterligere kommentarutgaver og andre jusstitler, både fra Gyldendal Akademisk og andre forlag, blir publisert fortløpende i desember 2009 og januar 2010.

God kommentarjul!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar