tirsdag 22. desember 2009

Ny elektronisk kommentarutgave: Stiftelsesloven

Stiftelsesloven med kommentarer

Gunnar Knudsen og Geir Woxholths kommentarutgave til stiftelsesloven er publisert elektronisk 22. desember 2009.

Kommentaren er tilgjengelig som tillegg til spesialfagsmodulen Rettsdata Selskapsrett, børs og finans, samt i Rettsdata Kommentarsamling.


Gunnar Knudsen og Geir Woxholth: Stiftelsesloven med kommentarer, Gyldendal Akademisk, 1. utg. 2004.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar