onsdag 2. desember 2009

Kommentarsamlingen vokser videre


I september skrev jeg om Rettsdata Kommentarsamling som nettopp var lansert. Målsettingen var å tilby juridiske kommentarer og litteratur til et bredt juridisk publikum. Vi forsto ganske raskt at dette var etterspurt i markedet kommentarsamlingen har vært et verdifullt tilskudd for å komplettere brukeropplevelsen.

Rettsdata Kommentarsamling består av 30 juridiske kommentarutgaver og annen relevant litteratur. Kommentarene er tilgjengelig direkte fra lovparagrafene på samme måte som Norsk Lovkommentar. For brukeren gjør dette kommentarutgavene betydelig mer tilgjengelige enn om de bare hadde stått i bokhylla.

Som en av optimistene bak prosjektet hadde jeg et mål om at vi skulle nå ut til et stort antall brukere før jul. Helt konkret var måltallet en omsetning på 1 mkr. I lanseringen av nye og relativt uprøvde produkter er det mange usikkerheter, men denne gangen har forhåpningene slått til. Ved utgangen av november er det over 1000 brukere som har tilgang og lisens på kommentarsamlingen og vi har allerede nådd årets omsetningsmål!

Advokater og det offentlige er de største gruppene blant brukerne - og alle landets domstoler har nå tilgang gjennom Domstoladministrasjonens lisens.

Hvorfor er dette viktig?
I dagens debatt om e-bøker er det spørsmål både om tilgjengelighet og rettigheter. Og ikke minst - hvem skal egentlig tjene penger på internett? Vi i Rettsdata ser det som viktig at både forfattere og forlag skal ha interesse av å publisere hos oss. Følgelig må vi både sørge for omsetning, samt å fordele rettferdig. Derfor er det rettighetshavere og forlag som får størstedelen av kaka.

Vår oppgave er å gi brukerne et nyttig elektronisk tilbud, skape et marked for boka i elektronisk form og sørge rimelig godtgjørelse til rettighetshaverne.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar