mandag 14. desember 2009

Juridisk litteratur til lovparagrafene

I lovparagrafene finner du henvisningsknapper som viser videre til ytterligere relevante kilder. Egen knapp for Forskrifter gir liste over alle forskrifter som er hjemlet i denne paragrafen.


Juridisk litteratur er koplet opp på samme måte. Fra f.eks. avhendingsloven § 3-8 er det en henvisningsknapp til Litteratur. Bak denne knappen finnes henvisninger til følgende kilder:
  • Avhendingsloven (kommentarutgave, Andersen, 2008)
  • 6 artikler fra Tidsskrift for Eiendomsrett
  • 1 artikkel fra Tidsskrift for Erstatningsrett
  • 4 artikler fra Tidsskrift for Forretningsjuss
Klikker du på kommentarutgaven blir du lenket direkte til Andersens kommentarer til § 3-8. Lenkene til tidsskriftene henviser til en liste over artikler fra hvert tidsskrift. Her er et eksempel fra Tidsskrift for Eiendomsrett:
  • TFEi 2008-3 Nyheter
  • TFEi 2007-2 Innendørs arealsvikt - og noen kommentarer til Rt. 2003 s. 612
  • TFEi 2005-2 Megling av bolig med utleiedel - eiendomsmeglerens ansvar
  • TFEi 2005-2 Nyheter
  • TFEi 2005-2 Utmåling av prisavslag ved innendørs arealavvik
  • TFEi 2005-1 Avhendingslova § 3-9 siste punktum - vesentlighetsgrensen

 Henvisningsknappene gir rask tilgang til relevant litteratur under den enkelte problemstilling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar