fredag 18. desember 2009

Framgang for Rettsdata

Brukerundersøkelsen for 2009 viser en klar framgang for Rettsdata. Det er forbedring på alle områder, og den største framgangen er blant kundene som bruker Rettsdata Total.

Undersøkelsen er besvart av 840 brukere. Av disse er ca 250 advokater og tallene nedenfor representerer denne brukergruppen. Bruken av Rettsdata har økt med 11% siden 2007 slik at gjennomsnittlig bruk er noen ganger i uken. For kunder med Rettsdata Total er økningen hele 17 %.

Den beste tilbakemeldingen er imidlertid at brukerne gir oss en massiv økning i totalinntrykk. I fjor svarte 37,7 % av brukerne at de hadde best inntrykk av Rettsdata. I 2009 har andelen økt til 53,1 %. Vi takker for tilliten og lover å fortsette arbeidet med å styrke produktene med nytt og oppdatert innhold og bedre brukeropplevelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar