tirsdag 1. desember 2009

Finn dokumenter raskere!

Mange brukere går inn i på Rettsdata for å finne et dokument, for eksempel en lov eller en rettsavgjørelse. For å gjøre det enkelt å raskt å finne fram til riktig dokument har vi innført en funksjon for å hoppe direkte til det dokumentet vi tror du leter etter. Finner du ikke det du leter etter kan du enkelt gå til den fullstendige trefflisten.

Først ut er det lover og dommer. Nå kan du skrive inn lovforkortelser,  Rt-henvisning med mer. Her kommer en liste med eksempler på søk som gir direkte hopp til dokumenter:
folketrygdloven

Lover (bruk korttittel eller lovforkortelse)
  • ftrl (går direkte til folketrygdloven)
  • ftrl § 3-2 (går direkte til folketrygdloven § 3-2)
Rt og RG (start med Rt eller RG)
  • rt 1939 s. 15 (går direkte til Rt 1939 side 15)
  • rg 2004 950 (går direkte til RG 2004 side 950)
Domstolens saksnummer (start med HR, LA, LB osv.)
  • HR-2009-02232-A
  • LA-2009-031317
Ligningsutvalget (Start med Utv. Valgfritt å skrive "side", "s" eller ingenting)
  • utv 2007 side 1421

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar