tirsdag 8. desember 2009

Avtale med Fagbokforlaget

Fagbokforlaget og Rettsdata har inngått en avtale om bruk av tre titler fra Fagbokforlaget i Rettsdata Kommentarsamling. Disse titlene styrker samlingen og er en del av det løpende arbeidet med å komplettere med statig nye titler.

Titlene som omfattes av avtalen er:
  • Offentleglova, Bernt og Hove, 2009
  • Frihagens forvaltnignsrett bind 2, Bernt og Rasmussen, 2009
  • Helsepersonelloven, Befring og Ohnstad, utgis våren 2010
Titlene vil være på plass i Rettsdata Kommentarsamling over nyttår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar