mandag 30. november 2009

Søkestatistikk - mest brukte lover

Denne målingen ser nærmere på bruk av søkefeltet i Rettsdata. Tallene gjelder for uke 47 2009 (9. - 15. november). Denne uken ble det foretatt 27 928 søk, hvilket er omlag 5 500 søk per dag (lørdag og søndag er ikke tatt med).

Mest brukte søkeord
De 50 mest brukte søkeordene utgjør bare 9 % av det totale antall søk. Det er altså stor variasjon i det brukerne søker etter. Her skal jeg bare se på de 50 mest brukte søkeordene.

Flest søk etter lover
Av de 50 mest brukte søkeordene utgjør søk etter lover nesten 75 %. De 5 mest søkte lovene for denne perioden er:
  1. Kredittkjøpsloven
  2. Straffeprosessloven
  3. Tvisteloven
  4. Aksjeloven
  5. Finansavtaleloven
De fleste benytter kortformen av loven når loven skal finnes. Hele 90 % av lovsøkene benytter korttittel.

Feilprosent
Nesten 75 % av lovsøkene treffer riktig lov og viser riktig dokument for brukeren. I 18 % av tilfellene vises trefflisten, ofte med riktig dokument som første treff, og i 8 % av tilfellene gir søket ikke treff i det hele tatt.

Feilene inntreffer som regel på grunn av feilstavelser av korttittelen. Vi i Rettsdata analyserer bruken av søkeord og tilpasser slik at vanlige feilstavelser også skal gi rett dokument.

Ved bruk av lovforkortelser er det ingen feiltreff blant de analyserte søkene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar