torsdag 26. november 2009

Publisering av dommer

I går (25. november 2009) ble det avsagt dom i Gulating lagmannsrett (LG-2009-015313). Saken gjaldt krav om erstatning på grunn av nakkeplager etter en trafikkulykke. Når jeg kom på jobb i dag morges lå denne dommen inne i våre (Gyldendal Rettsdatas) domsbaser på internett. Her skal jeg se på den prosessen som skal til for at dette skal være mulig.

1) Dommen skal skrives.
For det første må selvsagt dommeren skrive ned dommen. Lagdommer Jarle Golten Smørdal har åpenbart gjort jobben raskt og sørget for at denne er registrert i domstolenes saksbehandlingssystem (Lovisa).

2) Dommen er registrert
Når dommen er ferdig registrert er den under administrasjon av Domstoladministrasjonen (DA). DA har etablert et system for avgivelse av dommer elektronisk slik at man kan få tilsendt nye dommer. Først må man imidlertid være godkjent databehandler hos Datatilsynet, i tillegg til å tilfredsstille DAs egne kriterier. Når dette er klart kan man bli tilsendt dommer.

3) Dommen oversendes
Som mottaker av dommer må i tillegg til nødvendige tillatelser ha en sikker FTP-server. DA leverer krypterte dommer til FTP-serveren. Siden dommene er kryptert må du ha en egen nøkkel for dekryptering, hvilket krever sikkerhetssertifikat (for internett). Dommene må flyttes til et sikkert område innenfor brannmuren før de kan dekrypteres.

4) Anonymisering
Dommene må dekrypteres inn på et sikkert område hvor kun klarerte personer har tilgang. Behovet for anonymisering må vurderes og dommene anonymiseres. Når sensitiv informasjon er fjernet overføres dommene til et område åpent for intern bearbeiding med lenker, metadata og generell tilrettelegging.

5) Publisering
Dommer som er ferdig behandlet legges klar for publisering. Publiseringssystemet behandler de nye dommene og overfører disse til serverne som er tilgjengelig på internett. Søkeindeksen oppdateres og dommene dukker opp på produktforsider, i søk og relatert til paragrafer og rettsområder.

Fra dommen ble avsagt (i går) og Smørdal skrev dommen inn i Lovisa til jeg kom på jobben i dag har dommen gjennomgått omfattende prosessering, videresending, teknisk og manuell behandling, og publisering.

Hovedregelen er at nye lagmannsrettsdommer er publisert og tilgjengelig dagen etter at vi mottar dem fra DA. Forsinkelser utover dette skyldes vanligvis at dommen er sendt på en fredag og ikke blir behandlet før mandag eller at det tar noen dager fra domsavsigelse til dommen oversendes fra DA.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar