fredag 27. november 2009

Hvem er best på dommer?

Rettsdata og Lovdata publiserer alle dommer fra Høyesterett og lagmannsrettene. Vi har gjennomført en undersøkelse av hvem som er "best" på domer i Norge.

Undersøkelsen baserer seg på et enkle kriterier: Hvor lang tid tar det fra en dom er avsagt til den er tilgjengelig på nettsidene. Vi har ikke kunnet undersøke hvor lang tid det har tatt for hver enkelt dom. Vi har derfor tatt tak i sist publiserte dom på internet og sammenliknet med dato for avsigelse av dommen.

Formelen har altså vært slik:
Forsinkelse = publiseringsdato – avsigelsesdato

Vi har målt på høyesterett og lagmannsrett.
I utgangspunktet ville vi forventet at Lovdata var best. Det var de i hvert fall i vår lille test i april 2009. Nå har vi målt siden juni (72 målinger) og kan presentere følgende oversikter:

Høyesterettsdommer:
Figuren viser at høyesterettsdommer er blir publisert 4 til 12 dager etter avsigelse. Lovdata (blå linje) er om lag 1 til 2 dager senere ute med publisering av Høyesterett enn Rettsdata (rød linje). Denne forskjellen har vært konstant fra målingene startet i juni 2009.

Lagmannsrettsdommer:

Figuren viser av lagmannsrettsdommer publiseres 1,5 til 6 dager etter avsigelse. Lovdata og Rettsdata brukte begge tre dager i juni, Rettsdata hadde en betydelig forsinkelse i sommerferien. Fra høsten øker Rettsdata publiseringstakten, mens Lovdata bruker dobbelt så lang tid som før sommeren.

Hvilke slutninger kan man trekke av dette?
Det skal understrekes at dette ikke er en ”offisiell” måling, men den viser likevel tydelige trender. Rettsdata publiserer daglig, og i hovedsak blir dommene publisert samme dag, eller dagen etter, som de mottas fra Domstoladministrasjonen. Uten at dette er bekreftet fra Lovdata tyder målingene på at publiseringen skjer bolkvis. I tillegg virker det som at Lovdata publiserer en kilde (f.eks. Borgarting) av gangen

Les mer om prosessen rundt publisering av dommer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar