torsdag 26. november 2009

Domstoladministrasjonen velger Rettsdata Kommentarsamling

Domstoladministrasjonen valgte i går å utvide sin avtale med Rettsdata Kommentarsamling. Kommentarsamlingen omfatter mer enn 30 juridiske titler. Sammen med Domstoladministrasjonens abonnement på Norsk Lovkommentar gir dette et svært godt verktøy for domstolene. Avtalen gir fri bruk til alle landets dommere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar