fredag 18. september 2009

Rettsdatas kommentarsamling

Rettsdatas kommentarsamling ble lansert i september 2009. Samlingen omfatter for tiden 30 titler og er den største elektroniske kommentarsamlingen som er tilgjengelig på markedet. Kommentarsamlingen kan brukes sammen med Norsk Lovkommentar eller som en del av Rettsdata Total. Antall titler utvides løpende og vi regner med at samlingen vil omfatte 40-50 titler i løpet av 2010. Ved revisjoner av titlene legges de nye titlene inn løpende.

Sammenkopling med rettskildene
Kommentarene er koplet sammen med rettskildene med "knapper" i lovparagrafene som henviser til relevante avsnitt i litteraturen. Med "et klikk" fra paragrafen finner man utvidete kommentarer fra bokutgavene. I tillegg har man kommentarene i Norsk Lovkommentar. Der det er henvisninger til litteraturen er disse lenket opp. I selve kommentaren er det henvisninger til andre rettskilder for komplettering av informasjonen.

Fordelen med elektronisk litteratur
Ved å benytte elektronisk juridisk litteratur har man alltid informasjon tilgjengelig. Dersom det tar 5 minutter å gå til biblioteket og slå opp på riktig side sparer man minst kr 100,- i fakturert timepris. I tillegg slipper man å lete etter bøker som er i bruk av en kollega. På en del områder har man kanskje boka i hyllen bak skrivebordet. I stedet for å avbryte informasjonssøket ved å slå opp i boka kan man ved "et klikk" sjekke om litteraturen er relevant.

Flerbrukere
For kontorer med flere brukere vil all litteraturen være tilgjengelig for alle som har abonnement. Alltid like tilgjengelig, aldri utlånt og like raskt å bruke.

Hva koster kommentarsamlingen?
Samlingen koster kr 3700,- for en enbrukerlisens. Dette tilsvarer kr 125,- per tittel for ett års tilgang. Dette er 1/6-del av hva tilsvarende samling koster i bokhandelen. For flere brukere tilkommer volumrabatt slik at for 10 brukere blir årsprisen kr 50,- per tittel per bruker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar