torsdag 4. juni 2009

Revisjonspakke fra Rettsdata

Rettsdata lanserer Revisjonspakken som er et tilpasset rettsinformasjonssystem for revisjon. Pakken dekker revisors behov for regelverk, dokumenter, skjemaer og maler m.v.

Pakken er satt sammen i samarbeid med revisorselskaper for å gi rask tilgang til informasjon som en revisor benytter i arbeidet. Innholdet er satt sammen av produktene Praktisk Juss, Skatterett og Selskapsrett, børs og finans.

IFRS er inkludert i pakken med standarder fra IASB (IFRS bound volume), EU-direktiver og forenklet IFRS i norsk forskrift. Veiledninger til standardene (SIC og IFRIC) er inkludert.

Sticos oppslag er knyttet sammen inn i produktet med direkte søk fra forsiden og koblinger til tema i Sticos i tilknytning til regelverket. De som har tilgang til Sticos gjennom eget abonnement, vil nå få nytte av produktene samlet gjennom en integrering.

Ta kontakt med vår kurs og salgsavdeling for mer informajson og presentasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar