tirsdag 19. mai 2009

Juridiske e-bøker, finnes de?

E-boken er mye omtalt i media og på nettet for tiden, men de fleste artiklene handler om lesebrett, piratkopiering og rettighetshåndtering. Norske titler er i liten grad tilgjengelig, og spesielt lite er det innenfor akademisk og juridisk litteratur. Noen juridiske kommentarutgaver er likevel publisert på nettet, selv om det neppe kommer inn under definisjonen av e-bøker

Nesten alle juridiske informasjonssystemer har med en eller flere boktitler i sine elektroniske databaser. I tillegg til Gyldendal Rettsdata finnes det flere utgivere som for eksempel:

Universitetsforlaget lanserte januar 2008 en egen tjeneste for juridiske kommentarutgaver (kommentarutgaver.no). Tjenesten omfatter per mai 2009 kun tvisteloven. Tvangsfullbyrdelsesloven var bebudet til januar 2009, men har foreløpig ikke utkommet.

Cappelen Akademiske Forlag har kombinert bok og nettversjon i en slik grad at bokens navn er identisk med nettstedet (arbeidsrett.no)

Det intelligente Bibliotek (DiB) utgir Revisorforeningens Revisors Håndbok (http://www.dib.no/).

Den mest omfattende tittelsamlingen finnes imidlertid hos Gyldendal Rettsdata. Listen under viser titler utgitt på Rettsdata per mai 2009.

 1. Arbeidsmiljøloven 1977, 8. utg., Fougner og Holo, Universitetsforlaget 2003
 2. Arbeidsmiljøloven 2005, 1. utg., Fougner og Holo, Universitetsforlaget 2006
 3. Avhendingsloven 1992, 1. utg., Anderssen, Gyldendal Akademisk 2008
 4. Barnevernloven 1992, 5/6. utg., Lindboe, Gyldendal Akademisk 2006/2009
 5. Barnevernloven 1992, 4/5. utg. Ofstad og Skar, Gyldendal Akademisk 2004/2009
 6. Ferieloven 1988, 3. utg., Holo, Universitetsforlaget, 2006
 7. Folketrygdloven 1997, 2. utg., Kjønstad, Gyldendal Akademisk
 8. Forvaltningsloven 1967, 4. utg., Woxholth, Gyldendal Akademisk 2006
 9. Hovedavtalen LO-NHO, 2. utg., Mork, Gyldendal Akademisk 2007
 10. Kjøpsloven 1988, 3. utg., Bergem m.fl., Gyldendal Akademisk 2008
 11. Ligningsloven 1980, 6. utg., Harboe m.fl., Universitetsforlaget 2005
 12. MVA-kommentaren, 3. utg., Gjems-Onstad og Kildal, Gyldendal Akademisk 2005
 13. Merverdiavgiftshåndboken 2007, 5. utg., Skattedirektoratet 2007
 14. NS 8405, 2. utg., Marthinussen m.fl., Gyldendal Akademisk 2006
 15. NS 8406, 1. utg. Marthinussen m. fl, Gyldendal Akademisk 2007
 16. Plan- og bygningsloven 1985, 5. utg., Tyrén, Universitetsforlaget 2004
 17. Skattebetalingsloven 1952, Lossius m.fl., Kommuneforlaget 2003
 18. Skatteloven 1999, 3. utg., Brudvik m.fl., Kommuneforlaget 2004
 19. Verdipapirhandelloven 1997,Bechmann m.fl., Universitetsforlaget 2002

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar